Privacyverklaring volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Er wordt alles aan gedaan om onze website veilig te houden en misbruik te voorkomen. Medewerkers zijn gehouden aan geheimhouding van de gegevens die door ons worden verzameld om de werking van de website te verbeteren. Stegenga Uitvaartzorg is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van de website.

Deze gegevens worden verzameld:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Persoonsgegevens waaronder geboortedatum en Burgerservicenummer

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• IP-adres

Stegenga Uitvaartzorg kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten en deze zelf heeft verstrekt. Deze informatie is nodig om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen. Ook zal Stegenga Uitvaartzorg uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van de opdracht voor uitvaartverzorging.

Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

De gegevens wordt niet langer bewaard dan nodig is voor doeleinden waarvoor ze worden verzameld.

Met wie worden de gegevens gedeeld?

Stegenga Uitvaartzorg deelt uw gegevens alleen met derden wanneer dat strikt nodig is voor werkzaamheden die we uitvoeren, of om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Websitebezoek volgen.

De website houdt gegevens over de bezoekers bij, de informatie wordt gebruikt om klik- en bezoekgedrag te analyseren. Deze gegevens worden zo mogelijk anoniem verwerkt en nooit met derden gedeeld.

Gegevens controleren.

U mag altijd de door ons verzamelde gegevens inzien, corrigeren of verwijderen. U kunt een verzoek daarvoor sturen naar info@stegengauitvaartzorg.nl.

Gegevens beveiliging.

Stegenga Uitvaartzorg heeft respect voor uw gegevens en zal er alles aan doen om misbruik tegen te gaan. De website maakt gebruik van een veilig SSL Certificaat om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongewenst gebruik. Heeft u het idee dat de gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan onmiddellijk contact op.

Stegenga Uitvaartzorg behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen mocht dat nodig zijn.

Stegenga Uitvaartzorg
Mr. P.J. Troelstraweg 149-36
8919 AA Leeuwarden
06 103 99 043
info@stegengauitvaartzorg.nl

Leeuwarden, mei 2024Logo stegenga uitvaartzorg
Aagesloten bij het landelijke Meander netwerk
Call Now Button