afscheid nemen in een aula

Kosten van een uitvaart

Ieder mens is anders
Een veel gestelde vraag is “Wat kost een uitvaart?”. Een vraag waar geen eenduidig antwoord op te geven is. Iedereen heeft zijn eigen idee over de invulling van een uitvaart. Elke afscheidsceremonie is weer anders en hangt af van de persoonlijke wensen.

Crematie of begrafenis?
Voor een crematie en een begrafenis hangen de uitvaartkosten af van de keuzes die u maakt. Er zijn vaste kosten die voor iedere uitvaart gelden, denk hierbij aan een kist, de laatste verzorging en de werkzaamheden van mij als uitvaartverzorger.

Ingetogen of met luxe?
De uitvaartkosten die daar nog bij kunnen komen heeft u helemaal zelf in de hand. Is het opbaren bij u thuis of bij een uitvaartcentrum, kiest u voor een standaard kist of neemt u liever een wat luxere uitvoering, worden er dragers ingehuurd of doet de familie dat zelf? Hoeveel mensen komen er op de afscheidsbijeenkomst en waar wordt die gehouden? Ook de bloemen, rouwkaarten en een advertentie dragen bij aan het totale kostenplaatje.

Maatwerk
Een uitvaart regelen is maatwerk, de uitvaartkosten worden bepaald door specifieke wensen en het beschikbare budget. U ontvangt van mij een duidelijke begroting zodat er vooraf zicht is op de uitgaven. U weet dan ook of de gemaakte keuzes binnen uw budget passen.

Innen van de uitvaartverzekering
Heeft u een overlijdensverzekering dan help ik bij het regelen van de uitkering. We kijken hoe de polis is opgebouwd. De uitkering van een kapitaalverzekering staat gelijk aan het verzekerde bedrag en wordt verrekend met de uitvaartkosten.

Bij een natura verzekering moet worden gekeken wat de verzekeraar uitkeert, er zijn vergoedingen beschikbaar voor vastgestelde diensten. Uiteraard wordt daar bij de kostenraming rekening mee te houden.

“Ieder mens is uniek, zo ook iedere uitvaart. U bepaalt hoe het afscheid er uit ziet.”

 • Wordt de overledene gecremeerd of begraven?
 • Is de kist eenvoudig of mag hij wat luxer zijn?
 • Wordt er thuis opgebaard of valt de keuze op een opbaarkamer in een uitvaartcentrum?
 • Welk type rouwvervoer kiest u? Statieauto, volgauto’s, motor, fiets of een uitvaartbus?
 • Zijn er dragers nodig of doet de familie dat zelf?
 • Hoeveel rouwkaarten/bedankkaartjes worden er verzonden?
 • Grote of kleine rouwadvertentie en in welke krant?
 • Waar wordt de uitvaartceremonie gehouden en hoeveel gasten verwacht u?
 • Wordt er koffie geschonken met een plakje cake of mag het allemaal wat uitgebreider?
 • Is er een spreker ingehuurd voor het afscheidswoord? Verzorgen muzikanten de live muziek?
 • Besteld u een royaal rouwboeket of mag het wat eenvoudiger?
 • Is er bij de plechtigheid een professionele fotograaf aanwezig?
 • Worden er videobeelden gemaakt?
 • Kiest u voor een eenvoudig grafmonument of laat u misschien iets unieks ontwerpen?

Wat kunt u van mij verwachten?

Tabitha Stegenga uitvaartenVoor mij is het belangrijk dat we samen kijken naar het beschikbare budget, zo kunt u betere keuzes maken. Wat uw budget ook is, samen kunnen we voor een mooi en respectvol  persoonlijk afscheid zorgen.
Ik reken een vast bedrag voor mijn begeleiding en sta alle dagen vanaf de melding tot de afscheidsbijeenkomst voor u klaar.

Er zijn diverse partijen betrokken bij een uitvaartbijeenkomst. Zo heb ik contact met het crematorium of de beheerder van de begraafplaats en maak de wettelijke documenten in orde zoals de aangifte van overlijden. Ik adviseer en help met het opstellen van rouwkaarten, advertenties en eventueel de bedankkaartjes. Doe de dagelijkse controle bij een thuisopbaring en ben uw houvast tijdens de afscheidsdienst.

Iemand is overleden, maar er is geen geld

Het komt af en toe voor dat er geen geld is voor een uitvaart. De overledene heeft geen geld nagelaten en van een overlijdensverzekering is ook geen sprake. De directe nabestaanden komen vervolgens in beeld om de uitvaartkosten te betalen. 

Gemeentelijke uitvaart

Als er niemand is die de uitvaart wil of kan regelen en betalen, dan zal de gemeente verantwoordelijk worden voor de uitvaart. In Nederland is dit vastgelegd in de Wet op de lijkbezorging. De gemeente zal dan een begrafenisondernemer inschakelen om de uitvaart te regelen.

De kosten van de uitvaart worden in eerste instantie betaald uit het vermogen van de overledene. Als er echter onvoldoende vermogen is om de kosten te dekken, dan zal de gemeente de kosten van de uitvaart betalen. Deze kosten kunnen later verhaald worden op nabestaanden, ze zijn volgens de wet verplicht om bij te dragen aan de kosten van de uitvaart. De wet verstaat onder nabestaanden, bloed- en aanverwanten zoals de echtgenoot, ouders en kinderen.

De factuur van de uitvaart moet betaald worden door de opdrachtgever. Als u dat niet wilt, is het verstandig om geen opdrachtgever te zijn, wat betekent dat u dan geen inspraak heeft op het verloop van de uitvaart. Uitvaartkosten worden door de gemeente in mindering gebracht op de erfenis. Erfgenamen blijven de plicht houden om de uitvaart te betalen, ook als die hoger zijn dan de erfenis. Kinderen van de overledene zijn aansprakelijk, ook al zijn ze geen erfgenaam, het maakt dan niet uit of er wel of geen band meer is met de overledene. Wanneer er helemaal geen geld is en de uitvaart dus niet betaald kan worden is het mogelijk om een verzoek tot bijzondere bijstand in te dienen bij de gemeente.

Misschien toch een eenvoudige uitvaart?

Wilt u toch zelf de uitvaart willen regelen dan kan ik helpen om de kosten laag te houden. Er zijn misschien mogelijkheden voor een eenvoudige uitvaart binnen het door u te besteden budget. Als u contact met me opneemt kunnen we de mogelijkheden vrijblijvend bespreken.Logo stegenga uitvaartzorg
Aagesloten bij het landelijke Meander netwerk