TabithaVragen over de uitvaart

Als uitvaartverzorger kom ik bij veel families thuis, mensen met verdriet, mensen met vragen. Soms is er nagedacht over de uitvaart, maar vaak is nadenken over de dood lastig. Om te helpen bij het maken van keuzes beantwoord ik hier vragen die in de loop van tijd zijn gesteld. Staat uw vraag er niet tussen neem dan contact met me op. Ik sta u graag te woord.
De periode na een overlijden is altijd intensief en emotioneel, er moeten in korte tijd veel keuzes worden gemaakt en praktische zaken worden geregeld. Daarom kom ik graag bij u langs voor een informeel gesprek. We praten dan over onderwerpen waar u meer duidelijkheid over wilt hebben. Ik luister naar wat u bezig houdt en geef u informatie en advies om uw wensen voor de uitvaart duidelijk te krijgen. Ik kom graag kennis met u maken
Is er een naaste overleden dan kunt u dat 24 uur per dag, 7 dagen per week melden via meldnummer: 06 103 99 043. Als u belt bespreken we het meest noodzakelijke. Ik zal u vragen of er thuis wordt opgebaard of dat de overledene wordt overgebracht naar een uitvaartcentrum. Ook maken we een afspraak over de laatste verzorging. Wel is het belangrijk dat er eerst een arts langs komt om het overlijden vast te stellen, eerder mag de overledene niet vervoerd en verzorgd worden. Meer informatie vindt u op de pagina: wat te doen bij overlijden?
Jazeker als ik bij u kom om de uitvaart te bespreken nemen we de wensen door en kan ik een begroting opmaken. U krijgt zo snel mogelijk een overzicht van de uitvaartkosten. Ook kunnen we nog voor een eventueel overlijden een gesprek hebben waarin ik u een overzicht van de eventuele kosten geef.
Het is een hardnekkig misverstand dat u de uitvaart moet laten verzorgen door de verzekeraar. Heeft u een overlijdensverzekering dan zal de maatschappij er alles aan doen om u te overtuigen dat zij de uitvaart gaan organiseren. U bent vrij om te kiezen wie de uitvaart gaat begeleiden. Als u wilt, bekijken we samen de verzekeringspolis en kan ik adviseren wat het beste voor u is. Als u een overlijdensverzekering heeft afgesloten, wordt er een bedrag vrijgegeven om de kosten van de uitvaart van te betalen. Of dit bedrag genoeg is om de kosten van de uitvaart te dekken hangt af van de invulling van de uitvaart en het type verzekering. Laat mij u helpen om te onderzoeken welk bedrag vrijkomt. Ook kan ik zorgdragen voor het innen van dat bedrag. Meer informatie vindt u op de pagina uitvaartkosten.

Wettelijk is vastgelegd dat er niet binnen 36 uur na het overlijden begraven of gecremeerd mag worden. De uitvaart mag uiterlijk de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden. In uitzonderlijke gevallen kan er uitstel worden aangevraagd. 

Het is verplicht om na een overlijden aangifte te doen bij de gemeente. Dat mag uzelf doen, maar kan ik ook voor u verzorgen. Daarvoor zijn overlijdensdocumenten van uw huisarts nodig, ook wel de A en B verklaring genoemd. Hiermee ga ik naar de afdeling Burgerzaken om een Verlof tot Begraven of Cremeren en een Akte van Overlijden in ontvangst te nemen.

Na de melding wordt een aantal instanties automatisch geïnformeerd zoals het UWV, de Sociale Verzekerings Bank, de belastingdienst, het waterschap en de gemeentelijke belastingdienst.

Andere instanties moeten door u geïnformeerd worden, gebruik daarvoor een kopie van de Akte van Overlijden. Mocht u er niet uitkomen dan kan ik u adviseren tijdens het nagesprek. 

Jazeker, dat mag u zelf doen, eventueel doen we het samen of ben ik in de buurt om aanwijzingen te geven. Zelf verzorgen van een dierbare wordt in de meeste gevallen als heel waardevol ervaren.

De overledene kan worden opgebaard in een uitvaartcentrum, al wordt een thuisopbaring ook veel gedaan. De opbaring gebeurt dan met professionele koelapparatuur, op het bed of onder de uitvaartkist. Met zelfgekozen materialen kunt u de ruimte sfeervol aankleden. Wilt u de overledene zelf in de kist leggen dan is daar alle tijd en ruimte voor, vraag eventueel andere nabestaanden of ze willen helpen.

Met opbaren bedoelen we dat de overledene een plek krijgt waar hij of zij blijft tot de begrafenis of crematie. De opbaring vindt vaak thuis plaats maar kan ook in een uitvaartcentrum of verzorgingshuis.

Tijdens het opbaren wordt het lichaam gekoeld met behulp van een koelsysteem onder de kist of op het bed. Een alternatief is koeling met graszoden of het gebruik van thanatopraxie wat staat voor lichte balseming.

Het is niet verplicht om op te baren, in dat geval wordt de overledene naar het mortuarium van een uitvaartcentrum overgebracht waar het lichaam koel wordt gehouden tot de dag van de uitvaart.

De uitvoering van de uitvaart wordt vaak bepaald door de hoogte van uw budget. Een uitvaart, van klein en eenvoudig tot groot en uitgebreid, is opgebouwd uit veel facetten. Naast het basistarief van de uitvaartverzorger, heeft u te maken met kosten voor het rouwvervoer, de laatste verzorging, een uitvaartkist, de opbaring, het uitvaartcentrum, de begraafplaats, het crematorium, rouwboeket, catering, rouwkaarten, de advertentie in de krant, bedankkaartjes, een urn, een monument op het graf. Bij het bespreken van de uitvaart krijgt u inzicht in de hoogte van de uitvaartkosten. U ontvangt een heldere begroting zodat u achteraf niet met allerlei onverwachte kosten geconfronteerd wordt. Meer over uitvaartkosten
Wanneer er na het overlijden geen geld is nagelaten en er ook geen uitvaartpolis is afgesloten worden de kosten van de uitvaart op de nabestaanden verhaald. Kunnen de directe nabestaanden ook niet betalen of willen ze dat niet dan is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvaartkosten. Soms kan de gemeente beslissen om de kosten van de uitvaart alsnog te verhalen op de nabestaanden. Meer informatie daarover kunt u inwinnen bij de gemeente in uw regio. Lees meer over een gemeentelijke uitvaart op de pagina uitvaartkosten.

In plaats van een uitvaartkist, kunt u ook kiezen voor een draagbaar in combinatie met een lijkwade. Lijkwaden worden gebruikt om het lichaam van de overledene in te wikkelen. Door de lijkwade per dag iets meer te sluiten ontstaat er een langzaam afscheidsritueel. Lijkwaden zijn ecologisch verantwoord en in verschillende uitvoeringen en stoffen leverbaar, met elk een eigen karakter en uitstraling.

De draagbaar zorgt ervoor dat de overledene op een waardige manier naar het graf gedragen kan worden. Net als een kist wordt de draagbaar ook mee begraven of gecremeerd. Draagbaren worden in de meeste gevallen gemaakt van hout, wilgentenen of bamboe.

Als u een overlijdensverzekering heeft afgesloten, wordt dat bedrag vrijgegeven om de kosten van de uitvaart te betalen. Of dit bedrag genoeg is om de kosten te dekken hangt af van de invulling van de uitvaart en het type verzekering. Om een verzekeringspolis uit te laten betalen moet er een verzoek tot uitkeren ingediend worden bij de maatschappij, stuur daarbij altijd een kopie van de akte van overlijden mee. Als u wilt kunnen we samen de verzekeringspolis bekijken en onderzoeken welk bedrag vrijkomt. Ook kan ik helpen bij het innen van dat bedrag. De keuze van een uitvaartverzorger is vrij, dat hoeft geen partner van de verzekeringsmaatschappij te zijn. Een belangrijk onderdeel van mijn werk is u te ontzorgen en daar horen dit soort praktische zaken ook bij. Lees ook de pagina over uitvaartkosten.

Kiest u voor een crematie dan mag u zelf de locatie van het crematorium kiezen. De keuze is heel persoonlijk, sfeer, kosten en de bereikbaarheid spelen daarbij een rol.  Een crematie mag ongeacht waar u woont in elk crematorium plaatsvinden. 

 

Na een wettelijk bepaalde termijn van 30 dagen kunt u de as van uw dierbare ophalen bij het crematorium. De nabestaanden mogen zelf bepalen wat er met de as gebeurt. De as kunt u thuis bewaren, verstrooien of een deel laten verwerken in een assieraad.

Op de meeste begraafplaatsen zijn urnengraven en een urnenmuur waar u de as van uw dierbare kunt laten bijzetten.