TabithaVragen over de uitvaart

Ik begrijp heel goed dat veel mensen vragen hebben over een uitvaart. Als uitvaartverzorger kom ik bij veel families thuis, mensen met verdriet, mensen op zoek naar antwoorden. Soms wordt er nagedacht over de uitvaart, maar vaak is denken aan de dood lastig. Om te helpen bij het maken van keuzes beantwoord ik hier vragen die in de loop van de tijd aan me zijn gesteld.

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met me op. Ik sta u graag te woord.

De periode na een overlijden is altijd intensief en emotioneel, er moeten in korte tijd veel keuzes worden gemaakt en praktische zaken worden geregeld.

Daarom kom ik graag bij u langs voor een informeel gesprek. We praten dan over onderwerpen waar u meer duidelijkheid over wilt hebben. Ik luister naar wat u bezighoudt en geef u informatie en advies om uw wensen voor de uitvaart duidelijk te krijgen. Ik kom graag kennis met u maken.

Is er een naaste overleden, dan kunt u me 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen: 06 103 99 043.

Als u belt bespreken we wat direct nodig is. Ik zal u vragen of er thuis wordt opgebaard of dat de overledene wordt overgebracht naar een uitvaartcentrum. Ook maken we een afspraak over de laatste verzorging. Wel is het belangrijk dat er eerst een arts langskomt om het overlijden vast te stellen, eerder mag de overledene niet vervoerd en verzorgd worden.

Meer informatie vindt u op de pagina: wat te doen bij overlijden?

Jazeker, als ik bij u kom om de uitvaart te bespreken, nemen we de wensen door en kan ik een begroting opmaken. U krijgt zo snel mogelijk een overzicht van de uitvaartkosten. Ook kunnen we nog voor een eventueel overlijden een gesprek hebben waarin ik u een overzicht van de te verwachte kosten geef.

Het is een hardnekkig misverstand dat u de uitvaart moet laten verzorgen door de verzekeraar. Heeft u een overlijdensverzekering, dan zal de maatschappij er alles aan doen om u te overtuigen dat zij de uitvaart gaan organiseren. U bent vrij om te kiezen wie de uitvaart gaat begeleiden. Als u wilt, bekijken we samen de verzekeringspolis en kan ik adviseren wat het beste voor u is.

Als u een overlijdensverzekering heeft afgesloten, wordt er een bedrag vrijgegeven om de kosten van de uitvaart te betalen. Of dit bedrag genoeg is om de kosten van de uitvaart te dekken, hangt af van de invulling van de uitvaart en het type verzekering. Laat mij u helpen om te onderzoeken welk bedrag vrijkomt. Ook kan ik zorg dragen voor het innen van dat bedrag.

Meer informatie vindt u op de pagina uitvaartkosten.

De opdrachtgever is in de meeste gevallen iemand vanuit de familie. Het is de persoon die opdracht geeft tot het regelen van de uitvaart en in die hoedanigheid een overeenkomst aangaat met de uitvaartverzorger. De opdrachtgever regelt de financiële afwikkeling van de uitvaart, waaronder het tekenen van de begroting en de betaling van de facturen.

Zaken om over na te denken zijn o.a.:

 • Begraven of cremeren?
 • Wie gaat de laatste verzorging doen?
 • Wordt er thuis opgebaard of in een uitvaartcentrum?
 • Voor welke begraafplaats of crematorium kiest u?
 • Op welke uitvaartkist, mand of opbaarplank valt de keuze?
 • Welke foto wordt op de kist gezet?
 • Welk rouwboeket komt op de kist?
 • Heeft u voorkeur voor rouwvervoer, kleur, model enz.?
 • Welke tekst wilt u op de rouwkaart?
 • Welke afbeelding of foto komt op de kaart?
 • Wie krijgen er een uitnodiging?
 • Advertentie in de krant?
 • Is er een kerkdienst?
 • Zijn er sprekers en wie zijn dat dan?
 • Wilt u zelf nog iets zeggen?
 • Welke muziekstukken worden afgespeeld?
 • Is er livemuziek?
 • Wilt u foto’s vertonen in de aula?
 • Is er een nazit met een hapje en een drankje?

Dit is een onderwerp waar bijna iedereen wel eens over heeft nagedacht en een mening over heeft. De keuze voor een begrafenis of crematie is heel persoonlijk, soms is het lastig om te kiezen.

Cremeren

Cremeren is goedkoper dan begraven, een overweging die u mee kan nemen wanneer het budget beperkt is. Wanneer de as vrijgegeven is, kan er een mooie gedenkplek gemaakt worden. Dit kan bij het crematorium, maar ook in de tuin of ergens in huis.

 Als u de as wil verstrooien zijn er diverse bestemmingen. Zoek een mooi plekje waar u fijne herinneringen aan heeft. Er is voor een verstrooiing veel mogelijk, ik kan u daar altijd over informeren. Op de dag van de verstrooiing kunt u met dierbaren samenkomen om herinneringen op te halen.

Begraven

Er zijn mensen die cremeren een angstig idee vinden, soms speelt de religieuze achtergrond een rol.

Een andere reden om voor begraven te kiezen is dat nabestaanden een plek hebben om even samen met de overledene te zijn. Het graf kan mooi en persoonlijk worden gemaakt, een eerbetoon aan de overledene.

De kosten voor begraven zijn hoger dan die van cremeren. Naast het reserveren van het graf, wat na een bepaalde periode weer verlengd moet worden, is er het onderhoud waar kosten aan verbonden zijn. Ook de aanschaf van een grafmonument en het plaatsen daarvan is vaak een prijzige aangelegenheid.

Begraven in de natuur

U kunt ook kiezen voor een natuurbegraafplaats. Het is een mooie en duurzame manier van begraven, waarbij het graf na verloop van tijd een wordt met de omgeving.

Wettelijk is vastgelegd dat er niet binnen 36 uur na het overlijden begraven of gecremeerd mag worden. De uitvaart mag uiterlijk de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden. In uitzonderlijke gevallen kan er uitstel aangevraagd worden. 

Wanneer er twijfel is over de oorzaak van het overlijden wordt een tweede schouwarts ingeschakeld en melding gedaan bij de officier van Justitie. Na het onderzoek zal deze het lichaam vrijgeven. De overlijdens- en doodsoorzaakverklaring worden vervolgens naar de gemeente gestuurd en kunt u of de uitvaartverzorger alsnog aangifte doen.

Bij zelfdoding en overlijden van een minderjarige wordt in alle gevallen een schouwarts ingeschakeld.

Het is verplicht om na een overlijden aangifte te doen bij de gemeente. Dat mag uzelf doen, maar kan ik ook voor u verzorgen. Daarvoor zijn overlijdensdocumenten van uw huisarts nodig, ook wel de A en B verklaring genoemd. Hiermee ga ik naar de afdeling Burgerzaken om een Verlof tot Begraven of Cremeren en een Akte van Overlijden in ontvangst te nemen.

Na de melding wordt een aantal instanties automatisch geïnformeerd zoals het UWV, de Sociale Verzekerings Bank, de belastingdienst, het waterschap en de gemeentelijke belastingdienst.

Andere instanties moeten door u geïnformeerd worden, gebruik daarvoor een kopie van de Akte van Overlijden. Mocht u er niet uitkomen dan kan ik u adviseren tijdens het nagesprek. 

Jazeker, dat mag u zelf doen, eventueel doen we het samen of ben ik in de buurt om aanwijzingen te geven. Zelf verzorgen van een dierbare wordt in de meeste gevallen als heel waardevol ervaren.

De overledene kan worden opgebaard in een uitvaartcentrum, al wordt een thuisopbaring ook veel gedaan. De opbaring gebeurt dan met professionele koelapparatuur, op het bed of onder de uitvaartkist. Met zelfgekozen materialen kunt u de ruimte sfeervol aankleden. Wilt u de overledene zelf in de kist leggen dan is daar alle tijd en ruimte voor, vraag eventueel andere nabestaanden of ze willen helpen.

Met opbaren bedoelen we dat de overledene een plek krijgt waar hij of zij blijft tot de begrafenis of crematie. De opbaring vindt vaak thuis plaats maar kan ook in een uitvaartcentrum of verzorgingshuis.

Tijdens het opbaren wordt het lichaam gekoeld met behulp van een koelsysteem onder de kist of op het bed. Een alternatief is koeling met graszoden of het gebruik van thanatopraxie wat staat voor lichte balseming.

Het is niet verplicht om op te baren, in dat geval wordt de overledene naar het mortuarium van een uitvaartcentrum overgebracht waar het lichaam koel wordt gehouden tot de dag van de uitvaart.

Een standaard uitvaartkist, inclusief de handgrepen, is 73 cm breed en 213 cm lang. De ruimte om te liggen is 200 cm, maar boven hoofd en onder de voeten wil je graag een beetje ruimte, blijft over 190 cm. Een kist is binnenin ongeveer 55 cm breed. Gelukkig zijn er ook bredere, langere en hogere kisten verkrijgbaar.

Crematoria beschikken over ovens met een breedte van ongeveer 90 cm en een hoogte van 80 cm. Bij het begraven moet ook rekening worden gehouden met de afmetingen van de kist, het graf moet groot genoeg zijn.

In plaats van een uitvaartkist, kunt u ook kiezen voor een draagbaar in combinatie met een lijkwade. Lijkwaden worden gebruikt om het lichaam van de overledene in te wikkelen. Door de lijkwade per dag iets meer te sluiten ontstaat er een langzaam afscheidsritueel. Lijkwaden zijn ecologisch verantwoord en in verschillende uitvoeringen en stoffen leverbaar, met elk een eigen karakter en uitstraling.

De draagbaar zorgt ervoor dat de overledene op een waardige manier naar het graf gedragen kan worden. Net als een kist wordt de draagbaar ook mee begraven of gecremeerd. Draagbaren worden in de meeste gevallen gemaakt van hout, wilgentenen of bamboe.

De uitvoering van de uitvaart wordt vaak bepaald door de hoogte van uw budget.

De uitgaven voor een uitvaart, van klein en eenvoudig tot groot en uitgebreid, is afhankelijk van uw wensen. Naast mijn basistarief zijn er kosten voor het rouwvervoer, de laatste verzorging, een uitvaartkist, de opbaring, het uitvaartcentrum, de begraafplaats, het crematorium, rouwboeket, catering, rouwkaarten, de advertentie in de krant, bedankkaartjes, een urn, een monument op het graf.

Bij het bespreken van de uitvaart krijgt u inzicht in de hoogte van de uitvaartkosten. U ontvangt een heldere begroting zodat u achteraf niet met allerlei onverwachte kosten geconfronteerd wordt.

Meer over uitvaartkosten

Wanneer er na het overlijden geen geld is nagelaten en er ook geen uitvaartpolis is afgesloten worden de kosten van de uitvaart op de nabestaanden verhaald. Kunnen de directe nabestaanden ook niet betalen of willen ze dat niet dan is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvaartkosten. Soms kan de gemeente beslissen om de kosten van de uitvaart alsnog te verhalen op de nabestaanden. Meer informatie daarover kunt u inwinnen bij de gemeente in uw regio. Lees meer over een gemeentelijke uitvaart op de pagina uitvaartkosten.
Als u een overlijdensverzekering heeft afgesloten, wordt dat bedrag vrijgegeven om de kosten van de uitvaart te betalen. Of dit bedrag genoeg is om de kosten te dekken hangt af van de invulling van de uitvaart en het type verzekering. Om een verzekeringspolis uit te laten betalen moet er een verzoek tot uitkeren ingediend worden bij de maatschappij, stuur daarbij altijd een kopie van de akte van overlijden mee. Als u wilt kunnen we samen de verzekeringspolis bekijken en onderzoeken welk bedrag vrijkomt. Ook kan ik helpen bij het innen van dat bedrag. De keuze van een uitvaartverzorger is vrij, dat hoeft geen partner van de verzekeringsmaatschappij te zijn. Een belangrijk onderdeel van mijn werk is u te ontzorgen en daar horen dit soort praktische zaken ook bij. Lees ook de pagina over uitvaartkosten.

Kiest u voor een crematie dan mag u zelf de locatie van het crematorium kiezen. De keuze is heel persoonlijk, sfeer, kosten en de bereikbaarheid spelen daarbij een rol.  Een crematie mag ongeacht waar u woont in elk crematorium plaatsvinden. 

In Friesland zijn de volgende mogelijkheden:  crematorium Sneek, crematorium Noordoost-Fryslân in Dokkum, Schoterhof in Heerenveen, HaskerPoort in Oudehaske, het crematorium in Goutum aan de rand van Leeuwarden of Andringastate in Marssum. Maar u kunt ook kiezen voor Drachten waar crematorium Wâldhôf in het nabij gelegen Opeinde gevestigd is.

Het is aan u om te bepalen hoeveel nummers u tijdens de uitvaart wilt laten horen. In het algemeen duurt een uitvaartdienst 45 minuten tot een uur. Meestal wordt begonnen met een muziekstuk en worden er daarna nog twee of drie nummers gedraaid, afgewisseld met toespraken. Ook is er muziek bij het verlaten van de ruimte. 

Er is niets wat u tegenhoudt om meer nummers te laten horen. Iedereen is daar vrij in. Binnen de tijd die voor de ceremonie is gereserveerd heeft u alle ruimte voor een persoonlijke invulling. Zijn er veel toespraken dan kunt u er voor kiezen om het aantal muziekstukken te verminderen. 

Kiest u voor een crematie dan mag u zelf de locatie van het crematorium kiezen. De keuze is heel persoonlijk, sfeer, kosten en de bereikbaarheid spelen daarbij een rol.  Een crematie mag ongeacht waar u woont in elk crematorium plaatsvinden. 

De mogelijkheden in Friesland zijn: crematorium Sneek, crematorium Noordoost-Fryslân in Dokkum, Schoterhof in Heerenveen, HaskerPoort in Oudehaske, het crematorium in Goutum aan de rand van Leeuwarden of Andringastate in Marssum. Maar u kunt ook kiezen voor de omgeving van Drachten waar crematorium Wâldhôf gevestigd is.

Resomeren, ook wel bekend als watercrematie of hydrolyse, is een proces waarbij het lichaam wordt opgelost in een warme, alkalische oplossing. Na dit proces blijft een milieuvriendelijke vloeistof en een soort poeder over dat kan worden gebruikt als as voor nabestaanden.

In Nederland is resomeren op dit moment nog niet toegestaan als een officiële methode. Alleen begraven of cremeren wordt als wettelijke methoden erkend. Echter, wordt er gewerkt aan een wet om resomeren mogelijk te maken in Nederland.

Nee, absoluut niet, per keer wordt er maar één persoon gecremeerd. Wanneer de crematie begint wordt de uitvaartkist in de ruimte voor de crematieoven gezet. Daar worden documenten met gegevens van de overledene gecontroleerd. Op iedere kist is een sticker met registratienummer aanwezig die overeen moet komen met het nummer op het document. Als alles klopt en is ondertekend, wordt er een steentje met nummer in de kist gelegd. Dit steentje blijft na de crematie samen met de as over zodat identificatie altijd mogelijk is. Het steentje wordt samen met de as in een asbus geplaatst zodat er geen vergissingen kunnen ontstaan over de herkomst. Een maand na de crematie kan de asbus worden afgehaald bij het crematorium.

Na een wettelijk bepaalde termijn van 30 dagen kunt u de as van uw dierbare ophalen bij het crematorium. De nabestaanden mogen zelf bepalen wat er met de as gebeurt. De as kunt u thuis bewaren, verstrooien of een deel laten verwerken in een assieraad.

Op de meeste begraafplaatsen zijn urnengraven en een urnenmuur waar u de as van uw dierbare kunt laten bijzetten. 

Grafrust is de wettelijke termijn waarop men een graf niet mag ruimen, in de meeste gevallen is dat tien jaar. Tijdens die termijn mag degene die begraven is niet verplaatst worden. De grafrust moet verlengd kunnen worden, zodat er weer minimaal tien jaar grafrust ontstaat.

Wanneer de rechthebbende van het graf toestemming geeft en er ruimte is voor meerdere personen mag er eventueel worden bijbegraven (een overledene plaatsen in een graf waarin al iemand begraven is).Logo stegenga uitvaartzorg
Aagesloten bij het landelijke Meander netwerk
Call Now Button