Tabitha uitvaarten

Uitvaartverzorging Stiens

Het is nauwelijks te bevatten wanneer een dierbare er plotseling niet meer is. Toch moet u zich bezighouden met het naderende afscheid. In korte tijd moeten er belangrijke beslissingen worden genomen waar waarschijnlijk uw hoofd helemaal niet naar staat. Wat zou het fijn zijn als u niet na hoeft te denken over praktische zaken die nu eenmaal bij een uitvaart horen. Hier kom ik in beeld, Stegenga Uitvaart regelt in nauw overleg de uitvaart volgens uw wensen. 

Als uitvaartverzorger begeleid ik families op een integere manier bij het organiseren van de afscheidsplechtigheid. Elke uitvaart heeft zijn eigen sfeer. Intiem, groots, traditioneel of uitbundig iedereen kiest voor een eigen manier. Ik vind het belangrijk om samen met u te kijken naar de juiste afstemming. Belangrijk is dat u met een tevreden gevoel kunt terugkijken op de uitvaartplechtigheid. Uw leed zal ik niet weg kunnen nemen, maar door mijn benadering probeer ik het verdrietige gevoel te verzachten.

Tabitha

Duidelijke afspraken

Omdat iedere uitvaart anders is, krijgt u van mij vooraf een heldere offerte. Zo weet u precies wat er binnen het budget allemaal mogelijk is.

Hulpvaardig

Oude overlijdenspolissen waarvan de verzekeraar niet meer bestaat kan ik voor u achterhalen en opdracht geven om uit te betalen.

Een mooi afscheid

Een goed verzorgde uitvaart geeft troost en een waardevolle herinnering aan het afscheid.

Uitvaartverzorger voor Stiens en wijde omgeving

Begeleiding op maat
Na de melding van overlijden sta ik u bij op momenten dat u dat wilt. U kunt vertrouwen op mijn deskundigheid en inlevingsvermogen. Voor elk afscheid is een andere aanpak nodig, het vraagt om maatwerk. Door mijn ervaring en passie voor het uitvaartvak begeleid ik families op een liefdevolle manier die kracht geeft in deze moeilijke periode.

Belangrijk zijn de details die nodig zijn om de afscheidsceremonie in goede banen te leiden. De gehele uitvaart wordt volgens uw wensen verzorgd, geheel volgens afspraak en binnen uw budget. Laat me weten wat uw wensen zijn en ik regel de contacten die nodig zijn om de bijeenkomst vorm te geven.

Begraafplaats Stiens Sint-VituskerkOveral in de regio
Ik werk niet binnen een vast omrand gebied en wordt daarom gebeld uit alle delen van de provincie Friesland, zo ook in Stiens. U kunt me eveneens inschakelen voor een uitvaart in Britsum, Koarnjum en Jelsum, net als Finkum, Hijum en Hallum.

Betaalbare goedverzorgde uitvaart
Stegenga Uitvaartzorg staat voor een betaalbare, goed verzorgde uitvaart in de regio Stiens. Ik ken de omgeving en begeleid met aandacht en betrokkenheid een begrafenis of crematie.

Wanneer iemand is overleden

Laat het overlijden vaststellen door een arts
Wanneer iemand is overleden moet een arts de dood vaststellen. Bij een overlijden thuis kunt u de huisarts of een vervangende arts bellen. In het ziekenhuis of zorginstelling zal een dienstdoende arts het overlijden vaststellen. De arts zal een verklaring opstellen voor aangifte van overlijden bij de gemeente.
Bel voor ondersteuning
Neem contact op nadat de arts het overlijden heeft vastgesteld. We overleggen kort over zaken die voorrang nodig hebben. Ook spreken we af wanneer ik langs kan komen om de uitvaart te bespreken.
Laatste verzorging
Er komt een zorgteam om de overledene te verzorgen. Het is altijd mogelijk om de verzorging zelf te doen of daarbij te helpen. Leg vast kleding klaar waarin de overledene zal worden opgebaard.
Uitvaart bespreken
We nemen de tijd om alles door te nemen wat van belang is. Misschien staan er wensen op papier? Het helpt bij het organiseren van een persoonlijk afscheid. Als de overledene een uitvaartverzekering heeft kunt u de polis alvast klaarleggen. Ik kan voor u contact opnemen met de verzekeraar.
Aangifte van overlijden
Ik doe aangifte bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Hiervoor zijn overlijdenspapieren van de arts nodig, de zogenaamde A en B verklaring. De afdeling Burgerzaken zal vervolgens een Verlof tot Begraven of Cremeren en een Akte van Overlijden afgegeven.

Welke instanties worden automatisch op de hoogte gebracht?
De Burgerlijke Stand meldt het overlijden aan de volgende instanties; de Sociale Verzekeringsbank, Belastingdienst, grote pensioenfondsen, het UWV, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, WOZ, gemeentelijke belastingen.

Over de kosten van een uitvaart

De uitvaartkosten zijn voor een deel afhankelijk van uw wensen en aan de andere kant van uw financiële situatie. Als u voor cremeren kiest zijn de kosten wat lager dan bij een begrafenis. Kiest u voor een eenvoudige bijeenkomst of wordt het een groots afscheid. Een afscheid in een crematorium waar veel mensen aanwezig zijn en voor een hapje en drankje wordt gezorgd is duurder dan een intiem afscheid bij u thuis of in een gelegenheid in de buurt. En wat te denken van een kist, mag die eenvoudig zijn of kiest u voor een luxe uitvaartkist van eikenhout? Zoals gezegd, de kosten heeft u voor een groot gedeelte in eigen hand, alles kan, u bepaald hoe het afscheid er uit komt te zien. Een afscheid dat recht doet aan het leven van uw dierbare

Omdat iedere uitvaart ingevuld wordt naar eigen wens is er geen standaard prijs te noemen. We bespreken eerst hoe u de uitvaart vorm wilt geven. Vervolgens zet ik de plannen op papier en maak een begroting van de te verwachte kosten. U weet daarna precies wat u kunt verwachten. Wanneer er uitvaartpolissen zijn van uw verzekeringsmaatschappij help ik bij de afwikkeling daarvan. Ik geef opdracht om de hoogte van de uitkering vast te stellen en zet de uitkering ervan in gang. Logo stegenga uitvaartzorg
Aagesloten bij het landelijke Meander netwerk
Call Now Button